WAS   Logga

Lite aktuellt för hemsidan...

 


- OBS: Detta är pdf-filer - samtliga! - Kräver adobe Acrobat eller motsvarande!
   
Tranemojärn Tranemo Järngäng har för tillfället sin hemsida här hos mig i avvaktan på annan lösning.
   

2014 - April.
Har börjat en uppstädning på hemsidan. Har varit ganska inaktiv här under 2013. Meningen är att uppdatera menyer och hemsidor efterhand.

Vad som är nytt nu under 2014, är att jag har blivit ordförande för riksorganisationen "Samhällets Styvbarn". En organisation som arbetar för människor som blev vanvårdade i sin ungdom, men också för dagens ungdomar som har erfarenhet av familjehem. Vår hemsida här är;

http://styvbarn.se/

samt vår FB-sida, https://www.facebook.com/pages/Riksf%C3%B6rbundet-f%C3%B6r-Samh%C3%A4llets-Styvbarn/305639769490907